Krovni vrt s navodnjavanjem

Krovni vrt s navodnjavanjem

Krovni vrt s Aquatec® sustavom navodnjavanja

Do sada, rješenja s malim težinama bila su moguća samo na ekstenzivnim zelenim krovovima. Međutim, s sistemskom nadgradnjom matičnom "Krovni vrt  Aquatec® se balansiranje između "laganog" i "intenzivnog" krova može lako savladati. To omogućuje izvedbu vizualno privlačnog i prestižnog dizajna travnjaka, trajnice i malih grmova čak i na krovovima s niskim kapacitetom nosivosti. Sustav je primjenjiv na krovovima s  0° nagiba kao i na krovovima s nagibom do 5°, uključujući i inverzne krovove. 

Sofisticirani koncept navodnjavanja

Navodnjavanje se odvija putem posebnih cijevi integriranih u Aquatec® elemente koji se po potrebi opskrbljuju vodom uređajem za navodnjavanje BM 4. S obzirom na činjenicu da se voda se ravnomjerno distribuira unutar Aquatec® elemenata i dovodi na biljke preko "viking" prostirke, potrošnja vode je relativno mala. Kapacitet akumulacije vode Aquatec® elemenata osigurava maksimalnu opskrbu čak i tijekom vrućih i suhih razdoblja.

Niža visina supstrata

Zbog sofisticioranog sustava navodnjavanja visina supstrata može se smanjiti i do 50% u odnosu na druge vrste intenzivnih krovova stvaranja što rezultira smanjenjem mase sustava. Nadalje, Aquatec® elementi se ne zahtijevaju supstratom kao neki drugi tipovi akumulacijskih elemenata što također utječe na smanjenje utroška materijala, troškova ugradnje i težinu. 


Sistemska nadgradnja

  • 1: Plant layer: lawn, perennials and small shrubs (over substrate mounds)
  • 2: System Substrate “Sedum Carpet”, 100–150 mm with a Zincohum® top layer, 15 l/m²
  • 3: Wicking Mat DV 40
  • 4: Aquatec® AT 45 with Dripperline 100-L1
  • 5: Filter Sheet PV
  • 6: If waterproofing is not root resistant the Root Barrier WSF 40 is required additionally (or Root Barrier WSB 100-PO if using woody plants).
Systemaufbau

Nema artikala za prikaz u ovoj kategoriji.