Parkirališta Protectodrain

Parkirališta Protectodrain

Parkirališta s Protectodrain® sustavom

Sustav "Krovni vrt" također može biti izveden i na krovu podzemne garaže. Ipak, zbog dobre pristupačnosti i visoke nosivost krova, to je više praktičan za korištenje kao stabilan i siguran zeleni krov koji ima kolni pristup.

ZinCo Protectodrain® je posebno projektiran za primjenu na krovu podzemne garaže. Dizajniran da izdrži teške terete i dinamičke sile, te je savršena baza za razne prolaze i prilaze. Postoje brojne mogućnosti koje uključuju sve, od parkirališta, protupožarnih cesta, igrališta s armiranim travnjakom i površina za asfaltiranje. 

Protectodrain® drenažni elementi s gumenom zaštitom s donje strane,štite hidroizolaciju protiv svih vrsta mehaničkog stresa tijekom izgradnje i nakon toga. Istovremeno, osiguravaju sigurnu drenažu viška vode. U kombinaciji s Zincolit®-om i drugim vrstama sistemskih supstrata, ovaj sustav nudi široku paletu mogućnosti za sadnju i dizajn.

Sistemska nadgradnja

 • 1: Lawn, perennials, with deeper substrate layers also shrubs and small trees
 • 2: System Substrate “Roof Garden” resp. System Substrate “Lawn”
 • 3: Zincolit® Plus, if total substrate 
  depth ≥ 350 mm
 • 4: Filter Sheet TG
 • 5: Protectodrain® PD 250
 • 6: Slip Sheet TGF 20
 • 7: If waterproofing is not root resistant the Root Barrier WSB 100-PO is required additionally.
Systemaufbau
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Nema artikala za prikaz u ovoj kategoriji.