Kombi ploče

Kombi ploče

Lagane jedno-i višeslojne drveno-cementne građevne i akustične ploče
Ploče od drvene vune, povezane s cementnim vezivom, imaju veoma dugu tradiciju i danas se smatraju za veoma dobar i pouzdan izolacijski materijal. Razvijale su se od prvobitnih jednoslojnih ploča do višeslojnih s jezgrom od ekspandiranog polistirena, mineralne, odnosno kamene vune i ostalih materijala s izuzetnim izolacijskim svojstvima. U primjeni su ostali svi tipovi ploča, jer osim uporabe za građevne namjene, često se koriste kao akustične ploče s dobrim toplinskim i zvučno izolacijskim, te apsorpcijskim svojstvima. Svakako, lagane drveno-cementne ploče zbog svog sastava spadaju u kategoriju prirodnih i prirodi prijaznih proizvoda.

Osnovna sirovina je drvo četinjača domaćeg podrijetla, iz kojega se izrađuje drvena vuna, koja s postupkom mineralizacije postaje teško zapaljiva, a u kompaktnu cjelinu je povezana s cementnim vezivom. Zbog cjelokupnog proizvodnog procesa vlakna drveta ne trunu, otporna su na insekte i na upijanje vode a u isto vrijeme su i neutralna kod ugradnje u kombinaciji s drugim građevnim materijalima i kovinama.

Prednosti:

  • ploče od drvene vune – povezane cementom
  • pogodne za način skeletne gradnje, naročito kod obnova klasičnih zgrada
  • odlična podloga za klasične vapneno – cementne i gipsvapnene žbuke
  • podloga za zidno grijanje
  • izolacija za stropove garaža, za spuštene stropove i zvučne barijere
  • ploče su kompatibilne u gradnji s drvenim konstrukcijskim sklopovima
  • veliki izbor ploča s obzirom na toplinsku jezgru
  • zvučna izolacija
  • primjenjuju se kao dekorativne obloge u različitim bojama
  • za uporabu u vlažnim područjima (staje)