Hidroizolacije

Hidroizolacije

Hidroizolacije u visoko i niskogradnji

Zaštita objekata od štetnih utjecaja vode i vlage jedan je od ključnih čimbenika koji utječu na dugotrajnost građevinskih konstrukcija i samih objekata, ali i na zdravlje ljudi. Međutim, hidroizolacija ima sve širu primjenu i kod izgradnje objekata infrastruktrure, i značajnu ulogu u upravljanju vodnim resursima i zaštiti životne sredine od utjecaja industrije, prometnica, deponija otpada i sl. Zato je podjednako važna primjena hidroizolacije u visoko i niskogradnji. 

Prema primjeni u građevinarstvu hidroizolacije se dijele:
  • hidroizolacije u niskogradnji – u hidrogradnji, kod izgradnje prometnica, tunela, mostova, deponija, pripreme industrijskih zona...
  • hidroizolacije podzemnih dijelova objekata visokogradnje (temelja, podruma...)
  • hidroizolacije dijelova objekata direktno izloženih atmosferskim utjecajima (fasade, krovovi, terase...)
  • hidroizolacije pojedinih prostorija, dijelova objekata ili posebnih objekata (kuhinja, kupaona, bazena, i sl.).

Izvođenje hidroizolacije

U praksi se često dešava da izvođači jedne vrste radova prilikom izgradnje objekta moraju ispravljati nedostatke nastale greškom, neznanjem, ili nemarom svojih prethodnika na gradilištu. Zbog toga, položaj hidroizolatera je najnepovoljniji – nikakvi naknadni radovi ne mogu ispraviti njihove greške. Oštećenja hidroizolacije je vrlo teško sanirati (tj. uz ogromne troškove koji mogu biti veći i od ponovne gradnje), a često čak i nemoguće .

Postavljanje hidroizolacije podrazumijeva pažnju neposrednih izvođača – samih izolatera, ali i kasnije, u naknadnim fazama gradnje, ostalih izvođača radova, kao i strogi nadzor na gradilištu.

Hidroizolacija membranama

Već nekoliko desetljeća najrasprostranjeniji način hidroizolacije u građevinarstvu je izolacija membranama. Izolacija membranama, podrazumijeva trake koje na gradilište stižu u rolama i spajaju se formiranjem međusobnih preklopa. Na taj način se dobiva vodonepropusna površina teoretski neograničenih dimenzija. 

Membrane mogu biti na bazi bitumena, bentonita, različitih polimera... Hidroizolacijske membrane se često tijekom izolacije podzemnih dijelova konstrukcije zaštićuju od mehaničkih oštećenja. Također, kod neprohodnih ravnih krovova čest je slučaj prekrivanja membrane slojem šljunka koji dodatno štiti membranu od utjecaja UV-zraka. Prohodni ravni krovovi, otvorene terase i sl. zahtijevaju postavljanje prohodne podloge preko membrane: sloj asfalta, betonske ploče, drvene i sintetičke podove...

Bentonitne membrane

Prednosti:

·         hidroizolacija sama sanira oštećenja nastala u toku izvođenja armiračkih i drugih radova

·         može se postavljati neposredno na podlogu

·         nema dodatnih radova na osiguranju preklopa traka, bez obzira da li se radi o vertikalnim, kosim ili horizontalnim spojevima

·         fleksibilno brtvljenje dodavanjem bentonitnih kitova oko svih proboja i prodora

·         direktne uštede u vremenu gradnje i upotrijebljenom materijalu


Hidroizolacija bentonitom može se koristiti samo u podzemnim dijelovima objekta.

Hidroizolacijski materijali na bazi bitumena

Bitumen i proizvodi na bazi bitumena (crna izolacija) i danas su najprisutniji, a koristimo ih za hidroizolaciju kosih i ravnih krovova, temelja, konstrukcija, objekata infrastrukture, metalnih cisterni, podzemnih prostorija.

Sintetički materijali

Sintetičke/polimerne membrane, ili samo membrane, kako se najčešće nazivaju u praksi, razlikujemo prema sirovini koja im daje različite karakteristike – PVC, PE, PP, PVA, EVA, TP, EPDM, PIB...

Premazi, sprejevi i lakovi

Suprotno folijama i membranama koje vrše svoju ulogu tako što u trakama formiraju vodonepropusnu površinu koja se svojim mehaničkim i fizičkim svojstvima odupire prodoru vode, postoji i veliki broj različitih premaza i lakova koji se nanose u tekućem ili praškastom stanju koji sušenjem formiraju vodonepropusni sloj.

Penetrati i aditivi

Pored sredstava koja štite stvaranjem vodonepropusne membrane, postoje i sredstva koja mijenjaju svojstva površine ili samog materijala od kog je načinjena konstrukcija povećavajući, prije svega, njegovu vodonepropusnost. Riječ je o penetrirajućim hidroizolacijskim sredstvima koji imaju posebno efikasnu primjenu u impregnaciji betonskih površina izloženih djelovanju vode, i aditivima, koji se dodaju materijalu (npr. betonu) tijekom pripreme.