Dimnjaci

Dimnjaci

Dimovodna instalacija je sustav za odvod dimnih plinova od ložišta u atmosferu, s elementima za odvod plinova, pratećim funkcionalnim i konstruktivnim elementima, opremom i uređajima.

Veličina presjeka dimnjaka ovisi o broju priključnih ložišta, snazi ložišta i aktualnoj visini dimnjaka.

Visina dimnjaka određena je visinom zgrade, a da bi dimnjak ispravno funkcionirao mora biti visok najmanje 5-7 m kod uporabe krutih goriva, a kod plinskih dimnjaka najmanja je visina 3-5 m iznad ložišta. Prema propisima, grlo dimnjaka mora biti najmanje 100 cm iznad površine krova. Ukoliko se dimnjak nalazi blizu sljemena kosog krova, grlo mora nadvisivati sljeme minimalno 50 cm, tako da bude izloženo slobodnom strujanju zraka.


Podjela dimnjaka prema ložištu i gorivima:

  • dimnjaci za kruta goriva
  • dimnjaci za tekuća goriva
  • dimnjaci za plinovita goriva