Cedrus izolacije

Strmi krov

CIJENA:

U cijenu je uključen PDV. U cijenu nije uključena dostava

Cijene na upit

Prema općim propisima za krovove s hidroizolacijama, ravni krovovi trebaju imati pad od najmanje 2%. Kosim krovovima se smatraju krovovi s nagibom od 10° (18%). Kod kosih krovova s nagibom većim od 10°, nadgradnja sustava zelenog krova se znatno se razlikuje od sustava s nagibom ispod 10°. Posmične sile povećavaju s nagibom krova i moraju biti prebačene u osnovnu konstrukciju. Podloga također mora biti zaštićena i osigurana od erozije. Odabir bilja i metode sadnje treba prilagoditi odgovarajućem nagibu i izloženosti krova.

Profesionalno hidroizolirana površina krova, npr. s Resitrix SKW EPDM membranom, je preduvjet za dugotrajan zeleni krov. Hidroizolacija bi trebala biti otporna na korijen i potrebna je prostirka za zaštitu hidroizolacije i visoku akumulaciju vode. Floraset® FS 75, multifunkcionalni drenažno-akumulacijski element od ekspandiranog polistirena je savršen element na kosim zelenim krovovima.

Vrlo je važno da se već u ranoj fazi projektiranja zelenog krova uzmu u obzir i svi aspekti održavanja i popravka zelenog krova. Kako bi osoblje koje održava krov moglo pristupiti krovnim površinama, potrebno je ugraditi krovne prozore.

12 People watching this product now!

Opis proizvoda

Ekstenzivni zeleni krovovi su ekološka alternativa konvencionalnim površinskim zaštitama krova, kao što je npr. šljunak. Lagani su i imaju malu visinu. Za ekstenzivni zeleni krov se koriste provjerene biljne skupine koji se mogu nositi s uvjetima na krovnim površinama kao što su sunce, vjetar, suša, itd. Ekstenzivni zeleni krov zahtijeva samo malo održavanje. Jedna do dvije kontrole godišnje su sasvim dovoljne. Ova vrsta zelenog krova je također pogodna i za kose krovove.

Ne zahtijevaju dodatno navodnjavanje.

Ugradbena visina je 10-20 cm

Težina: 50-150 kg/m²

Dokumenti za preuzimanje