Kamenjar

Ekstenzivni zeleni krovovi zahtijevaju biljne zajednice koje dobro podnose sunce, vjetar i sušu. Sistemska nadgradnja tipa “Kamenjar” najčešći je tip ekstenzivnog zelenog krova sa sofisticiranim dizajnom i individualnim karakterom. Sustav ima minimalnu debljinu od 70 mm, a vegetacija se sastoji od raznih vrsta koje dugo cvatu i stvaraju različite vizure tokom vegetacijskog perioda.

Voda i hranjive tvari se uglavnom skupljaju prirodnim procesom. Oborine se skupljaju u akumulacijske čašice Floradrain®, a korijen dobiva vlagu difuzijom. Voda se također akumulira u zaštitnoj prostirci. Višak vode odvodi se sustavom Floradrain® elemenata.

Sedumi i druge trajnice služe u prvom redu kao pokrivači tla. Vegetacija tipa “Kamenjar” dobiva se zakorjenjivanjem kuglastih biljaka. Ručna sadnja osigurava individualni krajobrazni dizajn.