Općenito

Ovi Uvjeti kupnje dio su obveze prodavatelja Cedrus Izolacije d.o.o sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, te služe tome da Kupac, prije nego sklopi ugovor na daljinu, bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora, a sve sukladno zakonskom uređenju.

Osnovni podaci o prodavatelju

Cedrus izolacije d.o.o.
HR-42220 Novi Marof
Vladimira Nazora 22
OIB: 56283137905

IBAN: HR1223400091111000571N: HR1223400091111000571
Adresa elektroničke pošte: cedrus@cedrus.hr

Potrošač, u svojstvu kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji s Cedrus izolacije d.o.o., Vladimira Nazora 22, Novi Marof, OIB: 56283137905 u svojstvu Prodavatelja.

Pojam Kupca odnosi se na klasičnog potrošača (fizičku osobu koja izvan bilo kakve djelatnosti naruči i plati bilo koji proizvod posredstvom usluga web trgovine prisutnih na web stranici Prodavatelja), ali i na kupce pravne osobe, obrtnike i trgovce pojedince i fizičke osobe koje obavljaju poslovne djelatnosti, no potom su zaštićeni odredbama Zakona o zaštiti potrošača samo ako kupuju proizvode nevezano za svoje poslovne djelatnosti.

Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača. Ovi Opći uvjeti poslovanja se primjenjuju na fizičke osobe kao potrošača i na pravne osobe u dijelu koji se odnosi na glavna obilježja proizvoda, postupak sklapanja ugovora, cijenu proizvoda, način plaćanja i otpremu proizvoda, opis načina isporuke proizvoda i troškove dostave, opće informacije, odricanje od odgovornosti te trenutak sklapanja ugovora. Prodavatelj može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima kupac koji je potrošač.

Korisnik je osoba koja koristi web stranicu www.cedrus.hr, isto kao i svaki kupac i posjetitelj web stranice www.cedrus.hr.

Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice www.cedrus.hr regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama uzimajući u obzir naročito načela i odredbe direktiva Europske unije. Sklapanje ugovora putem web stranice  www.cedrus.hr predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.

Ovi Opći uvjeti poslovanja predstavljaju i predugovornu obavijest, te se odnose na sklapanje ugovora o kupoprodaji ako je kupac potrošač odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te ako se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.

Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta.

Ugovor je sklopljen kada prodavatelj prihvati narudžbu kupca, te sve navedeno na stranicama www.cedrus.hr predstavlja sastavni dio ponude. Prodavatelj može raskinuti ugovor o kupoprodaji, ako kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu, te nije dužan izvršiti isporuku proizvoda do trenutka primitka uplata cjelokupni iznos, osim u slučaju kada je kupac odabrao način plaćanja pouzećem. Ako kupac iz nekog razloga ne preuzme pošiljku te se ista vrati prodavatelju, prodavatelj neće ponoviti druge dostave.

Ovi Opći uvjeti poslovanja čine dio ugovora sklopljenog na daljinu zajedno sa specifikacijama i cijenom/ama kupljenog/ih proizvoda, te će se prije potvrđivanja narudžbe za kupnju pojedinog proizvoda od Kupca tražiti da iste prihvati/izjavi da je s istima upoznat/suglasan, dok će nakon potvrđivanja narudžbe (sklapanja ugovora) isti biti dostavljene Kupcu kao sadržaj e-mail poruke kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen. Prodavatelj zadržava pravo izmjene uvjeta u svako vrijeme, s tim da navedene izmjene stupaju na snagu nakon objave na ovim internet stranicama.

Sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja su i Opći uvjeti zaštite osobnih podataka.
Sadržaj web stranice www.cedrus.hr je dostupan na hrvatskom jeziku. Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik.

Proizvodi i cijene

Kupac se upoznaje s glavnim obilježjima proizvoda na web stranici www.cedrus.hr. Proizvodi su prikazani opisno i fotografijama.
Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. Prodavatelj posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo s obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih Kupac vidi na zaslonu i sl.

U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda. Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani na web stranici www.cedrus.hr  podložni su bugovima, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na www.cedrus.hr, Cedrus izolacije d.o.o. zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

Cijene istaknute na web stranici www.cedrus.hr izražene su u eurima i  kunama i u njih je uračunat PDV. Istaknute cijene ne uključuju trošak dostave.
Cedrus izolacije d.o.o. ne isključuje mogućnost pogreške u iskazivanju cijena proizvoda ili akcijske ponude te se unaprijed ispričava kupcima ukoliko dođe do navedenog.

Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja.

Cedrus izolacije d.o.o. zadržava pravo izmjene informacija, uključujući cijene proizvoda i akcijske ponude na stranicama bez prethodne najave sukladno razini inflacije.

Predmet narudžbe mogu biti proizvodi koji su odmah raspoloživi, ili raspoloživi po narudžbi.

Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na www.cedrus.hr, može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem u Cedrus izolacije d.o.o.

Ukoliko naručeni proizvod nije odmah raspoloživ, Cedrus izolacije d.o.o. će obavijestiti kupca da proizvod trenutno nije raspoloživ, roku u kojem je proizvod dobavljiv te ujedno ponuditi mogućnost kupnje alternativnog proizvoda koji je odmah raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti.

Postupak sklapanja ugovora

Kupovina se obavlja na web stranicama Cedrus izolacije d.o.o.  www.cedrus.hr ispunjavanjem za to predviđenog obrasca.

Prilikom ispunjavanja obrasca kupac je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže. Kupovinu je moguće ostvariti uz potvrdu kupca da je prethodno pročitao i razumio Opće uvjete poslovanja te da je na iste pristao i da je upoznat da je to narudžba s obvezom plaćanja. Kupovina je moguća 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Cedrus izolacije d.o.o. ne odgovara za troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi. Kupac će elektronskom poštom biti obaviješten o potvrdi narudžbe (primitku elektroničke poruke koja sadrži ponudu kupca) i slanju pošiljke.

U slučaju da Cedrus izolacije d.o.o. iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s kupcem će, telefonom ili e-porukom, u kontakt stupiti djelatnik Cedrus izolacije d.o.o. u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda ili eventualnog otkazivanja naručenog proizvoda.

Kupovinu proizvoda i/ili usluga u ime i za račun maloljetnika ili osobe lišene poslovne sposobnosti (potpuno ili djelomično), mogu zatražiti samo njihovi zakonski zastupnici.

Kupovina se obavlja naručivanjem odmah dostupnih proizvoda i proizvoda raspoloživih po narudžbi koje kupac bira na temelju fotografije i osnovnog opisa. Kupovina se obavlja u nekoliko jednostavnih koraka u udobnosti doma kupca, s bilo kojeg mjesta u svijetu, dok se dostava proizvoda vrši na području Republike Hrvatske.
Pretraživanje proizvoda je moguće po različitim kriterijima. Upisom određenog pojma u “Pretraživanje” pojavit će se proizvodi koji su povezani s navedenim pojmom.

Kupac može izabrati određeni proizvod koji ga zanima i pročitati dostupan opis proizvoda kako bi mogao samostalno donijeti odluku odgovara li proizvod njegovim potrebama. Kupac proizvode bira iz kataloga proizvoda Cedrus izolacije d.o.o. koji je uređen prema vrstama proizvoda.

Narudžba proizvoda se obavlja elektronskim putem. Klikom miša na ikonu “Dodaj u košaricu” odabrani proizvod dodaje se u košaricu. Stavljanjem proizvoda u košaricu proizvod nije rezerviran niti naručen niti kupljen.  Kada kupac završi proces odabira proizvoda klikom na “Dovrši kupovinu“ preusmjerit će se na stranicu gdje odabire način plaćanja, način dostave, stavlja dodatne napomene ukoliko ih ima, te označava odgovarajuću kućicu ukoliko želi R1 račun. Kupnju nije moguće nastaviti bez označavanja kućice “Slažem se s Općim uvjetima poslovanja” čijim označavanjem kupac potvrđuje da je pročitao i razumio ove Opće uvjete poslovanja. Ukoliko se kupac slaže sa kupnjom proizvoda koji su u košarici može kliknuti na ikonu „Naručite“. Nakon što kupac pritiskom na ikonu “Naručite” izvrši narudžbu, prodavatelj će na adresu e-pošte kupca poslati Opće uvjete poslovanja zajedno s potvrdom narudžbe te brojem iste kojom potvrđuje da je narudžba kupca zaprimljena i u procesu obrade.

Prodavatelj će kupcu poslati na adresu njegove e-pošte potvrdu o sklopljenom kupoprodajnom ugovoru zajedno s potvrdom da je pošiljka poslana, odnosno da je kupac može preuzeti u poslovnici Cedrus izolacije d.o.o. te uputu o preuzimanju.

Ukoliko kupac ne primi naručene proizvode koje je platio u roku od 20 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od izvršenog plaćanja, odnosno 20 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od sklapanja kupoprodajnog ugovora s ugovorenim plaćanjem po primitku, dužan je obavijestiti Cedrus izolacije d.o.o. o istom na adresu e-pošte cedrus@cedrus.hr.

Ukoliko kupac nije zaprimio potvrdu kupnje putem e-pošte u roku od 72 sata ili nije moguće pristupiti usluzi na način naveden u e-poruci, dužan je kontaktirati prodavatelja na adresu e-pošte cedrus@cedrus.hr

U slučaju problema ili nejasnoća tijekom narudžbe kupac može kontaktirati Cedrus izolacije d.o.o. na adresu e-pošte cedrus@cedrus.hr ili svaki radni dan (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od 7 do 15:00 sati na broj telefona +385912205483.

Načini plaćanja

Naručene proizvode moguće je platiti jednim od sljedećih načina plaćanja:

U slučaju da kupac proizvode plaća uplatom na račun, ugovor će se smatrati sklopljenim kada Cedrus izolacije d.o.o. zaprimi uplatu na račun. Potvrda uplate je potrebna isključivo ukoliko uplata nije primljena na račun tvrtke Cedrus Izolacije d.o.o sljedeći radni dan sukladno terminskom planu banaka.

Ugovor o kupoprodaji je sklopljen trenutkom finalne provjere stanja skladišta i provjere da proizvod na zalihi nema oštećenja i prihvatom ponude kupca. Narudžbe na kojima se nalaze odmah dostupni proizvodi bit će obrađene i predane dostavnoj službi u roku od 2 do 5 dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) po primitku uplate kupoprodajne cijene.

Proizvod će biti dostavljen kupcu na teritoriju Republike Hrvatske u roku od 2 do 5 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od predaje proizvoda dostavnoj službi.

Uzmite u obzir da Vaša narudžba mora proći kroz proces obrade, a zatim i isporuke od strane dostavne službe. Iz tog je razloga moguće da od datuma kreiranja narudžbe do datuma primitka proizvoda prođe i do 10 radnih dana. 

Račun R1 kupac je dužan zatražiti prilikom ispunjavanja narudžbe, naknadni zahtjevi za R1 računom neće biti uvaženi.

Ukoliko se plaćanje vrši bankovnom doznakom (virmanom ili internet bankarstvom) kupac je dužan koristiti podatke za uplatu koje primi e-poštom od strane prodavatelja.

Troškovi dostave

U cijene proizvoda  iskazane na www.cedrus.hr nisu uključeni troškovi dostave koji se posebno plaćaju.

Ukoliko nije ponuđena opcija dostave molimo Vas da kontaktirate Cedrus izolacije d.o.o. na cedrus@cedrus.hr.

Ako se iz tehničkih ili logističkih razloga dostava paketa odvija u više navrata, kupac ne plaća dodatne troškove slanja.

Trošak dostave obračunava se na završnom koraku kupnje.

Načini i rokovi isporuke

Cedrus izolacije d.o.o. dostavu vrši isključivo na području Hrvatske.

Dostava se izvršava do kolnog prilaza najbližeg adresi dostave navedenoj na Vašoj narudžbi. Ako pristup nije slobodan, dostava i istovar vrše se na najbližoj lokaciji na kojoj je istovar moguć.

Kupac može pošiljku preuzeti osobno u Cedrus izolacije d.o.o. poslovnici na adresi Vladimira Nazora 22, Novi Marof ili na skladištu uz predhodnu najavu na adresi Toplička 13, Novi Marof.

Cedrus izolacije d.o.o. prije svake isporuke, odnosno predaje proizvoda provjerava ispravnost naručenog proizvoda.

Kupci su dužni pošiljku preuzeti i pregledati pred dostavljačem, odnosno pred prodavateljem ako je ugovoreno preuzimanje robe u poslovnici ili skladištu Cedrus izolacije d.o.o., a sve kako bi se izbjegle naknadne reklamacije zbog mogućnosti oštećenja pošiljke prilikom dostave.
Ukoliko Cedrus izolacije d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca. Kupac može prekinuti narudžbu ili pričekati dok proizvod bude ponovno dostupan. Ukoliko Cedrus izolacije d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti proizvod u ugovorenom roku obavještava kupca koji mu je dužan ostaviti naknadni razumni rok za ispunjenje ugovora o kupoprodaji.

Ukoliko kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Cedrus izolacije d.o.o. zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.

Narudžbe na kojima se nalaze odmah dostupni proizvodi bit će obrađene i predane dostavnoj službi u roku od 2 do 5 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) po primitku uplate kupoprodajne cijene.

Proizvod će biti dostavljen kupcu na teritoriju Republike Hrvatske u roku od 5 do 15 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od predaje proizvoda dostavnoj službi.

Uzmite u obzir da Vaša narudžba mora proći kroz proces obrade, a zatim i isporuke od strane dostavne službe. Iz tog je razloga moguće da od datuma kreiranja narudžbe do datuma primitka proizvoda prođe i do 10 radnih dana.

Reklamacije

Cedrus izolacije d.o.o. odgovoran je za materijalne nedostatke proizvoda koje prodaje putem web-trgovine, u roku od dvije godine od predaje robe Kupcu (u Zakonu definirane kao prijelaz rizika na Kupca), u skladu s pozitivnim zakonima Republike Hrvatske, posebno sa Zakonom o obveznim odnosima te za ostvarenje prava proizašlih iz postojanja materijalnog nedostatka proizvoda nije potreban jamstveni list.

Ukoliko se materijalni nedostatak pojavi u roku od godinu dana od predaje robe Kupcu, odnosno od prijenosa rizika na Kupca, smatra se da je nedostatak već postojao u vrijeme predaje robe osim ako Cedrus izolacije d.o.o. (Prodavatelj) ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari.

Ako se nedostatak pojavi nakon isteka roka od godinu dana od prijelaza rizika na Kupca, Kupac treba dokazati da je nedostatak postojao u vrijeme prijelaza rizika (predaje robe).

Nakon isteka roka od dvije godine, Prodavatelj Cedrus izolacije d.o.o. i dalje je odgovoran za nedostatke koji su mu prilikom prijelaza rizika bili poznati ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

U slučaju neispravnosti proizvoda za koji je izdano jamstvo, Cedrus izolacije d.o.o.  je dužan organizirati popravak proizvoda te snositi troškove istog u punom iznosu (troškovi prijevoza, dolazak servisera, popravak…), osim ako Kupac prethodno nije prekršio uvjete za ostvarivanje jamstva (npr. popravak kod neovlaštene osobe i slično).

Ako je za proizvod izdano jamstvo, Kupac može zatražiti zamjenu proizvoda u slučaju da Prodavatelj odnosno Proizvođač ne popravi stvar u razumnom roku. Zamjena proizvoda bez da ga se prethodno pokuša popraviti moguća je samo ako je tako definirano u uvjetima pojedinačnog jamstva za proizvod.

Cedrus izolacije d.o.o. nema pravo naplatiti obavljenu uslugu i troškove dolaska za izvršeni popravak ili zamjenu proizvoda u jamstvenom roku, ako su ostvarene sve pretpostavke za ostvarivanje prava Kupca na popravak ili zamjenu proizvoda. Drugim riječima, Cedrus izolacije d.o.o. ima obvezu snositi troškove nastale u vezi popravka ili zamjene proizvoda u jamstvenom roku.

Naručeni proizvodi pakiraju se i slažu na način da se redovitim rukovanjem u dostavi ne oštete. Kupci su dužni pošiljku preuzeti i pregledati pred dostavljačem, a sve kako bi se izbjegle naknadne reklamacije zbog mogućnosti oštećenja pošiljke prilikom dostave. U slučaju oštećenja ili umanjenja sadržaja  pošiljke, kupac ili druga ovlaštena osoba mora podnijeti prigovor odmah pri uručenju  pošiljke. Iznimno, prigovor zbog oštećenja ili umanjenja sadržaja  pošiljke može se podnijeti nakon uručenja pošiljke u roku od 2 dana, samo ako kupac priloži dokaz da oštećenje ili umanjenje sadržaja pošiljke nije nastalo nakon uručenja.

Potpisom potvrde o primitku pošiljke kupac potvrđuje da nema prigovora na dostavljene proizvode. Odbijanjem primitka neispravne pošiljke, dostavna služba će pošiljku vratiti  Cedrus izolacije d.o.o.. U slučaju skrivenog nedostatka proizvoda, a što kupac može utvrditi tek uvidom u proizvod, omogućuje mu se jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjena proizvoda ili umanjenje cijene.

Prigovori se šalju  e-mailom na: cedrus@cedrus.hr ili pismeno na adresu Cedrus izolacije d.o.o., Vladimira Nazora 22, 42220 Novi Marof.

Cedrus izolacije d.o.o. će pismeno potvrditi primitak prigovora i odgovoriti u najkraćem roku, a najkasnije u roku 15 danaod zaprimanja prigovora (sukladno Zakonu o zaštiti potrošača).

Prema Zakonu o zaštiti potrošača kupac je dužan sam snositi izravne troškove povrata proizvoda ako koristi svoje pravo na povrat robe.
U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena),Cedrus izolacije d.o.o. ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda.

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora, bez navođenja razloga, u roku 14 dana od dana primitka narudžbe.
Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora:

  • ako je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje – ukoliko je bila otvorena nakon dostave;
  • ako je predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nepopravljivo pomiješana s drugim sadržajima;
  • ako je predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok upotrebe.

Kako bi ostvario pravo na jednostrani raskid ugovora, kupac je o tome dužan obavijestiti Cedrus izolacije d.o.o. i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili e-mailom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i e-mail adresu.

Cedrus izolacije d.o.o. će potvrditi primitak obavijesti o jednostranom raskidu.

Rok za jednostrani raskid ugovora od 14 dana počinje teći od dana kada je kupcu predana u posjed roba koja čini predmet ugovora ili osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik.

Ukoliko kupac jednostrano raskine ovaj ugovor, Cedrus izolacije d.o.o. se obvezuje izvršiti povrat primljenog novca, bez odgode, a najkasnije u roku 14 dana od dana povrata robe ili nakon dostavljenog dokaza da je roba poslana.

Povrat novca vrši se uplatom na tekući račun kupca. Kupac je dužan robu poslati bez odgađanja, najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je uputio svoju odluku o jednostranom raskidu.

Kupcu se uplaćeni iznos vraća u cijelosti, što znači da se vraćaju i plaćeni troškovi dostave robe. Troškove povrata robe snosi kupac.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je nastalo kao rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe i dužan je nadoknaditi mogući gubitak vrijednosti proizvoda ukoliko taj gubitak vrijednosti proizlazi iz nepotrebnog postupanja s robom, a do kojeg se dolazi provjerom kvalitete, značajki i načina djelovanja robe.

Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može poslati putem pošte na adresu Cedrus izolacije d.o.o., Vladimira Nazora 22, 42 200 Novi Marof ili elektroničke pošte na adresu e-pošte cedrus@cedrus.hr ili osobno u poslovnim prostorijama prodavatelja na adresi Cedrus izolacije d.o.o., Vladimira Nazora 22, 42 200 Novi Marof.

Kako bi potrošaču Cedrus izolacije d.o.o. odgovorilo na pisani prigovor koji nije upućen elektroničkom poštom, mole se potrošači da navedu točne podatke o svome imenu i prezimenu te adresi na koju će im biti dostavljen odgovor. Odgovor na prigovor potrošača Cedrus izolacije d.o.o. zakonski mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

U slučaju eventualnog spora Cedrus izolacije d.o.o. i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko isto nije moguće nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu uz primjenu hrvatskog prava. Rješavanje sporova je moguće pred Sudom časti HGK ili drugim centrima za mirenje.

Potrošačke sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije.

Ukoliko potrošač prihvaća Opće uvjete poslovanja, isti prihvaća i sve druge uvjete navedene na web stranici www.cedrus.hr  te sve ostale odredbe navedene na toj web stranici. Ukoliko se potrošač ne slaže s bilo kojim dijelom predugovorne obavijesti ili Općih uvjeta poslovanja moli se isti da ne koristi web stranicu www.cedrus.hr i ne sklapa ugovor o kupoprodaji.

Cedrus izolacije d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta poslovanja i pravila bez prethodne najave. Opći uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske.

Ukoliko je kupac pravna osoba na njega se ne odnose pravila o zaštiti potrošača propisana Zakonom o zaštiti potrošača.
Pravila o pisanom prigovoru potrošača ne odnose se na pravne osobe, a na koje se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

Opće informacije o korištenju www.cedrus.hr

Korisnici odnosno kupci su dužni prije početka korištenja web stranice www.cedrus.hr (dalje: web stranice) vlasnika Cedrus izolacije d.o.o. upoznati se sa Općim uvjetima poslovanja web stranice. Ukoliko imaju dodatnih pitanja ili nejasnoća vezanih uz Opće uvjete poslovanja, mogu se obratiti na adresu e-pošte cedrus@cedrus.hr.

Pristupanjem web stranici ili korištenjem bilo kojeg dijela njezinog sadržaja korisnik prihvaća Opće uvjete poslovanja web stranice www.cedrus.hr, kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja predmetne web stranice te usluga koje se putem nje pružaju. Korisnici su suglasni da neće koristiti web stranicu na način da štete autorima ili trećim osobama, te prihvaćaju sve rizike korištenja web stranice i usluga. Ukoliko se korisnik ne slaže s navedenim, dužan je prestati koristiti web stranicu i usluge koje se putem nje pružaju.

Sadržaj web stranice zaštićen je autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje sadržaja moguće je samo uz prethodnu pisanu dozvolu Cedrus izolacije d.o.o..

Cedrus izolacije d.o.o. omogućuje korištenje web stranice na najbolji mogući način. To uključuje: nadgledanje rada servera, širenje kapaciteta prema broju korisnika, podršku korisnicima te otklanjanje eventualnih grešaka i problema u radu sustava. Cedrus izolacije d.o.o. ne preuzima odgovornost za eventualne probleme u radu stranica i usluga. Cedrus izolacije d.o.o. ne može jamčiti da korištenje web stranice neće biti prekinuto ili bez pogrešaka. Korisnik je suglasan s time da pristup web stranici ponekad može biti u prekidu ili privremeno nedostupan.

Korisnici koriste web stranicu na vlastitu odgovornost. Cedrus izolacije d.o.o. ni na koji način nije odgovorno za štetu koju korisnik može pretrpjeti korištenjem web stranice www.cedrus.hr. Autori i druge fizičke ili pravne osobe uključene u stvaranje, proizvodnju i distribuciju www.cedrus.hr web stranice nisu odgovorni ni za kakvu štetu nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja iste.

Cedrus izolacije d.o.o. zadržava pravo da onemogući pristup web stranici korisnicima u slučaju procjene da se ista koristi na neprikladan način. Cedrus izolacije d.o.o. zadržava pravo odbiti pristup web stranici www.cedrus.hr bilo kome, na osnovu vlastitih procjena. Korisnik se obvezuje da će web stranicu www.cedrus.hr koristiti na način da ne ugrožava resurse i usluge u cijelosti. Neprimjereno korištenje web stranice www.cedrus.hr zabranjeno je i rezultira ukidanjem pristupa istoj.
Korisnik je dužan čuvati podatke o svom korisničkom računu tajnima, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.

Cedrus izolacije d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete poslovanja. Promjene stupaju na snagu danom objave na web stranici www.cedrus.hr. Nastavak pristupanja web stranici ili korištenja bilo kojeg dijela njezinog sadržaja smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete poslovanja. Cedrus izolacije d.o.o. savjetuje periodično provjeravanje Općih uvjeta poslovanja radi upoznavanja s eventualnim promjenama.

Cedrus izolacije d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i web stranicu, odnosno bilo koji njezin dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na, promjenu vremena dostupnosti sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje web stranicom.

Dužnost je i obaveza korisnika koristiti web stranicu u skladu s pozitivnim propisima te općim moralnim i etičkim načelima. Cedrus izolacije d.o.o. ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja web stranice kako bi osiguralo poštivanje Općih uvjeta poslovanja i pozitivnih propisa. Izmjene Općih uvjeta poslovanja važeće su odmah po objavi na web stranicama www.cedrus.hr.

Izjava o privatnosti

Obavezujemo se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informiramo kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.