PROIZVODNJA TEHNIČKIH IZOLACIJA

Proizvodnja izolacija za dimnjake, žljebaka za izolaciju cjevovoda, tehničkih izolacija, prerada i konfekcioniranje kamene vune, ekspandiranog i ekstrudiranog polistirena.

  • Akustične izolacije za ispunu trapeznih limova
  • Izolacije dimnjaka
  • Izolacije cjevovoda
  • Klinovi i kosine za ravne krovove