Opći uvjeti zaštite osobnih podataka

 

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se na osobne podatke koji se nalaze na web stranici i koji su korištenjem web stranice www.cedrus.hr obrađeni, odnosno prikupljeni i pohranjeni od strane voditelja obrade osobnih podataka Cedrus izolacije d.o.o.,  Vladimira Nazora 22, 42 200 Novi Marof, OIB: 56283137905 (u daljnjem tekstu Cedrus izolacije d.o.o.) od korisnika fizičke osobe kao ispitanika.
Cedrus izolacije d.o.o. osobne podatke prikuplja radi sklapanja i ispunjenja ugovora o kupoprodaji, evidencije ostvarenih narudžbi kupaca, jedinstvene identifikacije korisnika, analize poslovanja, marketinga, provedbe sustava nagrađivanja, dostave proizvoda, izrade dokumentacije vezane za kupoprodaju, tehničke podrške te autorizacije plaćanja putem kreditnih i debitnih kartica.
Cedrus izolacije d.o.o. kao pružatelj usluga web stranice www.cedrus.hr  zauzima se za zaštitu privatnosti i osobnih podataka. Mole se korisnici da pročitaju Opće uvjete poslovanja kako bi lakše razumjeli koje podatke Cedrus izolacije d.o.o. prikuplja te kako i u koje svrhe ih koristi.
Ako korisnik ima bilo kakvih pitanja vezanih uz zaštitu osobnih podataka, može se obratiti izravno na adresu e-pošte cedrus@cedrus.hr.
Nužno je da korisnici da pažljivo pročitaju Opće uvjete zaštite osobnih podataka. Davanjem osobnih podataka putem web stranice www.cedrus.hr i pristankom na Opće uvjete poslovanja putem web stranice www.cedrus.hr korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže s Općim uvjetima zaštite osobnih podataka, te da je upoznat sa svrhama i načinima prikupljanja, obrade i korištenja svojih osobnih podataka u skladu s Općim uvjetima poslovanja.
Ukoliko se korisnik ne slaže s Općim uvjetima poslovanja i Općim uvjetima zaštite osobnih podataka, dužan je napustiti i ne koristiti web stranicu www.cedrus.hr
Na sva pitanja koja nisu posebno uređena Općim uvjetima zaštite osobnih podataka primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja web stranice www.cedrus.hr.

PROMJENE OPĆIH UVJETA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

 

Cedrus izolacije d.o.o. može izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete zaštite osobnih podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta na web stranici www.cedrus.hr. Izmjene i dopune Općih uvjeta zaštite osobnih podataka stupaju na snagu odmah po objavi na web stranice www.cedrus.hr. U slučaju promjene politike zaštite osobnih podataka na štetu korisnika Cedrus izolacije d.o.o. će obavijestiti korisnike web stranice www.cedrus.hr.
Korisnik kao ispitanik odgovoran je i obvezan prije svakog davanja osobnih podataka pregledati i proučiti važeće Opće uvjete zaštite osobnih podataka koji su dostupni na web stranici www.cedrus.hr.

OBRADA KORISNIČKIH PODATAKA

 

Na internetskoj stranici www.cedrus.hr Cedrus izolacije d.o.o. prikuplja sljedeće osobne podatke ispitanika: ime i prezime, broj telefona, adresa, adresa e-pošte, adresa slanja proizvoda, adresa slanja računa, poštanski broj, grad, tvrtka i OIB (samo za pravne osobe).
Uvid u osobne podatke korisnika mogu imati, u izvršavanju svoga djelokruga posla vezano za ugovore o kupoprodaji koje kupci sklapaju sa Cedrus izolacije d.o.o., a to su sljedeće osobe: pravne osobe koje sudjeluju u izvršavanju ugovora o kupoprodaji kao što su dostavne službe, knjigovodstveni servisi, informatička podrška, marketinška podrška s kojima je Cedrus izolacije d.o.o. putem ugovora o zaštiti podataka osigurao potrebne mjere zaštite osobnih podataka.
Cedrus izolacije d.o.o. će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima poslovanja osim u slučaju kada korisnik zatraži brisanje svoga korisničkog računa i svojih osobnih podataka.
Cedrus izolacije d.o.o. će osigurati da se osobni podaci korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe

Cedrus izolacije d.o.o. se obvezuje korisnicima omogućiti:

  • pristup njihovim osobnim podacima koje obrađuje
  • izmjene i ispravke kako bi osiguralo da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani
  • brisanje osobnih podataka
  • prijenos podataka trećoj strani
  • prigovor na obrade podataka
  • povlačenje danih privola za svrhe za koje je ista dana, bez ikakvih posljedica na način da zahtjeve za istima korisnici mogu podnijeti na slijedeće načine:

 

  1. putem elektroničke pošte na cedrus@cedrus.hr
  2. poštom na adresu Cedrus izolacije d.o.o., Vladimira Nazora 22, 42200 Novi Marof

Cedrus izolacije d.o.o. ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke korisnika potrebne za plaćanje putem kartica.


Cedrus izolacije d.o.o.  će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima poslovanja.
Cedrus izolacije d.o.o. obrađuje i ne prenosi osobne podatke korisnika izvan granica EU.
Voditelj obrade osobnih podataka je  tvrtka Cedrus izolacije d.o.o. i postupa u cijelosti u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.
Osobni podaci u zbirkama osobnih podataka su odgovarajuće zaštićeni od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena ili dostupa.
Voditelj obrade osobnih podataka poduzeo je tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja te svake druge zlouporabe i utvrdio je obvezu osoba koje su zaposlene u obradi podataka na očuvanje povjerljivosti prikupljenih osobnih podataka.
Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na web stranici www.cedrus.hr kao što su korištenje internetske prodavaonice, ispunjavanje obrasca, slanje povratnih informacija, traženje informacija o uslugama, javljanje na oglas za posao, Cedrus izolacije d.o.o. može od korisnika zatražiti davanje određenih dodatnih osobnih podataka. U tom slučaju, prije davanja dodatnih osobnih podataka korisnik je obvezan proučiti Politiku o privatnosti na stranici i detaljno se upoznati s pravilima zaštite osobnih podataka Cedrus izolacije d.o.o. načinima i svrhama obrada, rokovima zadržavanja podataka i svim pravima pojedinaca.
Ovisno o vrstama aktivnosti, neki su od traženih podataka određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ako korisnik ne pruži obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, istome neće biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.

POVJERLJIVOST PODATAKA TREĆIH OSOBA

 

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje Cedrus izolacije d.o.o. prikuplja od ispitanika. Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice www.cedrus.hr imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja. Ako preko web stranice www.cedrus.hr  korisnik posjeti jednu ili više drugih web stranica, Cedrus izolacije d.o.o. preporučuje korisnicima da pregledaju izjavu o povjerljivosti podataka te stranice. Cedrus izolacije d.o.o. nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

 

 

Politika o zaštiti osobnih podataka

Zaštita vaše privatnosti za vrijeme obrade osobnih podataka, kao i sigurnost svih poslovnih podataka, od velike su nam važnosti. Osobne podatke koji su prikupljeni tijekom Vašeg posjeta našim internetskim stranicama kao i prilikom Vašeg zahtjeva upućenog elektroničkim putem, u pisanom obliku ili osobno – obrađujemo povjerljivo i isključivo u skladu sa zakonskim propisima. Zaštita podataka i informacijska sigurnost dio su politike naše tvrtke.

 

Voditelj obrade

Cedrus izolacije d.o.o. je voditelj obrade odgovoran za obradu Vaših podataka; iznimke su opisane u ovoj obavijesti o zaštiti podataka. U nastavku su naši podaci za kontakt: Cedrus izolacije d.o.o., Vladimira Nazora 22, 42220 Novi Marof, cedrus@cedrus.hr.

Prikupljanje, obrada i uporaba osobnih podataka

Obrađuju se sljedeće kategorije podataka:
–    Ime i prezime
–    Adresa,
–    Broj telefona
–    E-pošta
–    IP adresa
–    Povijest kupnje

Svrhe i pravne osnove obrade

Vaši osobni podaci obrađuju se u sljedeće svrhe:
U slučaju da ste postavili zahtjev elektroničkim putem, Vaši osobni podaci obrađuju se kako bi Vam odgovorili na upit te kako bismo provjerili Vaše zadovoljstvo našom uslugom odnosno podrškom. (Pravna osnova: Izvršenje ugovora odnosno Vašeg zahtjeva).
U slučaju da ste dali Vašu suglasnost, telefonskim ili pisanim putem, Vaši osobni podaci obrađuju se za potrebe analize tržišta i prodajnih rezultata.

Vaši osobni podaci mogu se dodatno obrađivati za potrebe (1) utvrđivanje ometanja/smetnji i iz sigurnosnih razloga (Pravna osnova: izvršavanje naših zakonskih obaveza u okviru sigurnosti podataka i opravdani interes za rješavanje ometanja/smetnji te za sigurnost naših proizvoda); te (2) zaštite i obrane naših prava (Pravna osnova: naš opravdani interes za zaštitu i obranu naših prava).
Vaše osobne podatke koristimo isključivo za potrebe vlastite evidencije, a u svrhu zaštite korisnika i kupaca proizvoda te održavanje kvalitete usluge i kvalitete proizvoda.

Prijenos podataka

Vaši osobni podaci prije svega se prosljeđuju drugim voditeljima obrade samo kad je to potrebno radi izvršavanja ugovora, ako mi ili treća strana imamo opravdani interes za prijenos ili ako ste dali svoju suglasnost. Obrada osobnih podataka odnosi se na Cedrus izolacije d.o.o.. Pojedinosti o pravnim osnovama dostupne su u odjeljku Svrhe i pravne osnove obrade. Usto, podaci se mogu prenijeti drugim voditeljima obrade kad smo obavezni to učiniti zbog zakonskih propisa ili izvršnih upravnih ili sudskih naloga.

Pružatelji usluga

Angažirali smo vanjske pružatelje usluga da izvrše zadatke kao što su usluge prodaje i marketinga, programiranje, hostiranje podataka i usluge dežurne servisne linije. Te pružatelje usluga odabrali smo pažljivo i redovito ih provjeravamo, posebice kad je riječ o njihovu pažljivom rukovanju podacima i zaštitom podataka koje su spremili. Svi pružatelji usluga dužni su održavati povjerljivost i poštivati zakonske odredbe.

Trajanje pohrane

Vaše podatke ponajprije pohranjujemo onoliko koliko je potrebno za pružanje naših internetskih ponuda i usluga povezanih s njima ili dok god imamo opravdani interes za pohranu podataka (npr. i nakon izvršavanja ugovora možemo i dalje imati opravdani interes za marketing putem obične pošte), a u slučaju podataka koji se obrađuju temeljem suglasnosti, dok ne povučete suglasnosti. U svim drugim slučajevima brišemo Vaše osobne podatke, a iznimka su podaci koje moramo pohraniti radi ispunjenja zakonskih obaveza (npr. zbog razdoblja zadržavanja sukladno poreznim propisima i propisima za koji reguliraju djelatnost trgovine obvezni smo držati dokumente kao što su ugovori i fakture dostupnima tijekom određenog razdoblja).

Sigurnost

Naši zaposlenici i društva koja pružaju usluge u naše ime obvezani su na povjerljivost i na suglasnost s mjerodavnim zakonima o zaštiti podataka. Poduzimamo sve potrebne tehničke i organizacijske mjere kako bismo osigurali prikladnu razinu sigurnosti i kako bismo zaštitili vaše podatke kojima mi upravljamo posebice od rizika od nehotičnog ili protuzakonitog uništavanja, manipulacije, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili neovlaštenog pristupa. Naše sigurnosne mjere stalno se unaprjeđuju u skladu s tehnološkim napretkom.

Korisnička prava

Kako biste ostvarili svoja prava, upotrijebite informacije koji se nalaze u odjeljku Kontakt. Molimo Vas da pri tome omogućite svoju jednoznačnu identifikaciju.

Pravo na informacije i pristup

Imate pravo od nas ishoditi potvrdu o tome obrađuju li se Vaši osobni podaci ili ne – te, ako se obrađuju, pravo pristupa svojim osobnim podacima.

Pravo na ispravak i brisanje 

Korisnici imaju pravo od tvrtke Cedrus Izolacije d.o.o ishoditi ispravak netočnih Vaših osobnih podataka bez odgode. S obzirom na svrhe obrade podataka, korisnici imaju pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka, među ostalim, davanjem dopunske izjave. To se ne odnosi na podatke koji su potrebni u svrhe naplate ili računovodstva ili koji su podložni zakonskom razdoblju zadržavanja. Međutim, ako pristup takvim podacima nije potreban, njihova je obrada ograničena.