Krovni vrt s ZinCo Aquatec® sustavom navodnjavanja

Do sada, rješenja s malim težinama bila su moguća samo na ekstenzivnim zelenim krovovima. Međutim, s sistemskom nadgradnjom “Krovni vrt”  Aquatec® može se lako savladati balansiranje između “laganog” i “intenzivnog” krova. To omogućuje izvedbu vizualno privlačnog i prestižnog dizajna travnjaka, trajnice i malih grmova čak i na krovovima s niskim kapacitetom nosivosti. Sustav je primjenjiv na krovovima s  0° nagiba kao i na krovovima s nagibom do 5°, uključujući i inverzne krovove.

Sofisticirani koncept navodnjavanja

Navodnjavanje se odvija putem posebnih cijevi integriranih u Aquatec® elemente koji se po potrebi opskrbljuju vodom uređajem za navodnjavanje BM 4. S obzirom na činjenicu da se voda se ravnomjerno distribuira unutar Aquatec® elemenata i dovodi na biljke preko “viking” prostirke, potrošnja vode je relativno mala. Kapacitet akumulacije vode Aquatec® elemenata osigurava maksimalnu opskrbu čak i tijekom vrućih i suhih razdoblja.

Niža visina supstrata

Zbog sofisticiranog sustava navodnjavanja visina supstrata može se smanjiti i do 50% u odnosu na druge vrste intenzivnih krovova što rezultira smanjenjem mase sustava. Nadalje, Aquatec® elementi se ne popunjavaju supstratom kao neki drugi tipovi akumulacijskih elemenata što također utječe na smanjenje utroška materijala, troškova ugradnje i težinu.