Parkirališta s ZinCo Protectodrain® sustavom

Sustav “Krovni vrt” također može biti izveden i na krovu podzemne garaže. Ipak, zbog dobre pristupačnosti i visoke nosivost krova, više je praktičan za korištenje kao stabilan i siguran zeleni krov koji ima kolni pristup.

ZinCo Protectodrain® je posebno projektiran za primjenu na krovu podzemne garaže. Dizajniran da izdrži teške terete i dinamičke sile, te je savršena baza za razne prolaze i prilaze. Postoje brojne mogućnosti koje uključuju sve, od parkirališta, protupožarnih cesta, igrališta s armiranim travnjakom i površina za asfaltiranje.

Protectodrain® drenažni elementi s gumenom zaštitom s donje strane, štite hidroizolaciju protiv svih vrsta mehaničkog stresa tijekom gradnje, ali i nakon toga. Istovremeno, osiguravaju sigurnu drenažu viška vode. U kombinaciji sa Zincolit®-om i drugim vrstama sistemskih supstrata, ovaj sustav nudi široku paletu mogućnosti za sadnju i dizajn.