Strmi krov

Prema općim propisima za krovove s hidroizolacijama, ravni krovovi trebaju imati pad od najmanje 1%. Kosim krovovima se smatraju krovovi s nagibom od 10° (18%). Kod kosih krovova s nagibom većim od 10°, nadgradnja sustava zelenog krova se znatno se razlikuje od sustava s nagibom ispod 10°. Posmične sile povećavaju s nagibom krova i moraju biti prebačene u osnovnu konstrukciju. Podloga također mora biti zaštićena i osigurana od erozije. Odabir bilja i metode sadnje treba prilagoditi odgovarajućem nagibu i izloženosti krova.

Profesionalno hidroizolirana površina krova, npr. s Resitrix SKW EPDM membranom, je preduvjet za dugotrajan zeleni krov. Hidroizolacija bi trebala biti otporna na korijen i potrebna je prostirka za zaštitu hidroizolacije i visoku akumulaciju vode. Floraset® FS 75, multifunkcionalni drenažno-akumulacijski element od ekspandiranog polistirena je savršen element na kosim zelenim krovovima.

Vrlo je važno da se već u ranoj fazi projektiranja zelenog krova uzmu u obzir i svi aspekti održavanja i popravka zelenog krova. Kako bi osoblje koje održava krov moglo pristupiti krovnim površinama, potrebno je ugraditi krovne prozore.